Những phương pháp đào tạo như thế nào là hiệu quả?

Ở các trường Đại Học trên Thế Giới thì chương trình đào tạo thiên về thực tế, thực hành chiếm phần lớn thời gian, bám sát vào nhu cầu thị trường hiện nay, nên chất lượng sinh viên của họ ra trường khá năng có việc làm rất cao. Còn đối với nước ta thì lại ngược lại, chất lượng tuyển sinh quá thấp, nên số lượng sinh viên vào học tại các trường rất nhiều, điều này sẽ không đảm bảo về chất lượng đào tạo, không đủ cơ sở vật chất để hướng dẫn sinh viên phương pháp làm việc thực tế. Nên ở các trường tại Việt Nam chỉ dậy về lý thuyết là chính, thời gian thực hành rất ít, nên sinh viên ra trường rất ít biết kinh nghiệm làm việc, cũng như làm sao để có thể áp dụng được lý thuyết đã học vào công việc thực tế của mình, nên sinh viên ra trường ít người có thể đáp ứng được điều kiện tuyển dụng  của doanh nghiệp, điều nay làm cho sinh viên thất nghiệp ngày càng nhiều. Website: www.gec.edu.vn

Nhằm giúp các sinh viên giải quyết các vấn đề trên, trung tâm GEC giới thiệu đến bạn khóa học thực tế, điểm mạnh của trung tâm là đào tạo kế toán, bằng phương pháp đào tạo cầm tay chỉ việc các bạn sẽ được truyền đạt thực tế cũng như phương pháp làm việc là chính. Chỉ trong thời gian ngắn học tại trung tâm các bạn có thể làm mọi công tác về kế toán.

Những phương pháp đào tạo kế toán như thế nào là hiệu quả?
– Mục tiêu đào tạo dù hay đến đâu nhưng khi bạn triển khai không bám sát thì cũng trở nên vô ích. Luôn bám sát và nhắc lại mục tiêu của chương trình đào tạo trước và sau mỗi mục, mỗi chương đào tạo. Nên đây là mục tiêu mà giảng viên của trung tâm hướng tới.
– Phương pháp trình bày rõ ràng là yếu tố khiến học viên dễ tiếp thu hơn. Những trung tâm thường hay mắc sai lầm là khi đào tạo, họ luôn chuẩn bị sao cho chúng ta trở nên ấn tượng  và thuyết phục nhất, điều này là đúng nhưng không phải là mục tiêu quan trọng nhất, mục tiêu quan trọng nhất của đào tạo là người học lĩnh hội được điều bạn nói một cách chắc chắn và hứng thú (chứ không phải đánh giá bạn chuyên nghiệp). Để giúp học viên nhập tâm và cuốn hút, chúng tôi cần nhớ các đặc tính của người đào tạo như sau: nhiệt huyết, tổ chức tốt, chặt chẽ theo chủ đề và mục tiêu môn học. Và đó là chủ trương của chúng tôi.
– Cùng nhau tham gia vào buổi học, góp ý kiến để xây dựng một buổi học hiệu quả và năng động. Đây là phương pháp đào tạo hiệu quả nhất hiện nay khi người đào tạo trước tiên nêu ra vấn đề và đưa ra kiến thức nền tảng cốt lõi, sau đó trao quyền cho người học phát triển ý tưởng và áp dụng chúng trong các hoàn cảnh mà người học trải qua, sau đó người đào tạo sẽ đúc kết kinh nghiệm để làm việc hiệu quả hơn.

Leave a Comment