Khóa học kế toán trưởng

KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG

kế toán trưởng
1. Chương trình đào tạo gồm các chuyên đề:
(Đã cập nhật chế độ kế toán tài chính mới nhất theo thông tư 200/2014/TT-BTC)
– Tổ chức kế toán, vai trò và nhiệm vụ của kế toán trưởng.

– Quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính: Lý thuyết tiền tệ theo thời gian, Lượng giá chứng khoán, Hoạch định ngân quỹ vốn đầu tư dài hạn, Lập kế hoạch tài chính.

– Kế toán quản trị: Báo cáo bộ phận, Mối quan hệ giữa chi phí vá khối lượng lợi nhuận., Tổng quan về kế toán quản trị và phân loại chi phí, Thông tin thích hợp.

– Kiểm toán: Tổng quan về kiểm toán, Chu trình kiểm toán.

– Kế toán tài chính doanh nghiệp: Thông tư 200, Thuế thu nhập doanh nghiệp (Chuẩn mực kế toán: VAS17), Vốn hóa chi phí đi vay (Chuẩn mực kế toán: VAS16) Hồi tố kế toán (Chuẩn mực kế toán: VAS29), Tỷ giá hối đối (Chuẩn mực kế toán: VAS10)

– Thẩm định hiệu quả kinh tế của dự án đầu tư: Khái niệm về dự án đầu tư, Lập hồ sơ dự án đầu tư

– Thanh toán tín dụng ngân hàng: thanh toán quốc tế, incoterms và hợp đồng thương mại quốc tế, bộ chứng từ, các phương tiện và các phương thức thanh toán quốc tế.

– Luật doanh nghiệp, Luật thuế và khai báo thuế, Luật kế toán.

2. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp chứng chỉ kế toán trưởng của Bộ Tài chính.

3. Thủ tục nhập học:
– Mẫu đơn xác nhận thâm niên công tác để nhập học, đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng đơn vị cơ quan công tác (theo mẫu quy định đính kèm)
– Bản sao bằng tốt nghiệp phô tô công chứng( không quá 6 tháng).
– 2 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh)

4. Phương thức đăng ký:
Đăng ký tại các cơ sở của Trung Tâm.

5. Liên Hệ: 08 2214 2838

Leave a Comment