Kế toán tổng hợp thực hành thực tế

Kế toán tổng hợp thực hành thực tế trên chứng từ và phần mềm

Khóa thực hành kế toán tổng hợp thực tế, sẽ được sử dụng hóa đơn thực tế, sau đó hạch toán, định khoản đưa vào phần mềm kế toán, kết xuất dữ liệu ra phần mềm, cho ra sổ sách theo hình thức nhật ký chung, chứng từ ghi sổ để lưu khi cơ quan thuế quyết toán.

kế toán thực hành tổng hợp

Khóa học thực hành kế toán và khai báo thuế trên phần mềm MISA SME.NET 2017 và chứng từ thực tế của doanh nghiệp (Thông tư 200/2014/TT-BTC ), sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức kế toán, thực hành thành thạo công việc kế toán và thuế, tự tin hơn khi làm việc tại các doanh nghiệp. Chúng tôi huấn luyện những nghiệp vụ mà không sách giáo khoa nào hướng dẫn được như quy trình đăng ký thuế ban đầu, quy trình đăng ký lao động mới và thay đổi lao động, quy trình đăng ký bảo hiểm, quy trình chuyển số liệu từ phần mềm kế toán sang phần mềm khai Thuế, quy trình bấm và đóng chứng từ kế toán đúng nguyên tắc, quy trình kiểm tra toàn diện số liệu kế toán.

1. Nội dung khóa học:
– Cung cấp cho học viên bộ chứng từ gốc của doanh nghiệp phản ánh các hoạt động của doanh nghiệp sản xuất. Gồm có: Phiếu thu, phiếu chi tiền mặt; Giấy báo nợ, giấy báo có ngân hàng; Hoá đơn mua hàng hóa, nguyên vật liệu; Hóa đơn bán hàng; Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho nguyên vật liệu; Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho thành phẩm; Bảng lương tháng….
– Cung cấp, cập nhật các văn bản pháp lý chuyên ngành kế toán, thuế, tài chính…
– Hướng dẫn nguyên tắc hạch toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp quy định bởi Thông tư 200/2014/TT-BTC
– Hướng dẫn học viên sử dụng phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017. Hướng dẫn thiết lập các thông số ban đầu: Danh mục Hệ thống tài khoản, Danh mục Tổ chức Công ty, Danh mục khách hàng, Danh mục nhà cung cấp, Danh mục hàng tồn kho, Danh mục TSCĐ, Danh mục nhân viên, Định khoản kết chuyển….Sao lưu và phục hồi dữ liệu của chương trình….
– Hướng dẫn học viên nhập dữ liệu vào phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 từ các chứng từ gốc nêu trên. Thực hiện nhập dữ liệu tất cả các phần hành Ngân quỹ, Tiền gửi ngân hàng, Mua hàng hoá, nguyên vật liệu – Nợ phải trả, Bán hàng – Nợ phải thu, Hàng tồn kho, Lương và phải trả người lao động, Tài sản cố định-Công cụ dụng cụ, Kế toán giá thành, Kế toán tổng hợp, Kế toán thuế….
– Hướng dẫn khóa sổ kế toán lập Báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính,…), lập Báo cáo thuế.
– Hướng dẫn khai báo thuế bằng phần mềm hỗ trợ kê khai KTKK 3.4.1(Thuế GTGT, Thuế Thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế môn bài); nộp Báo cáo thuế qua mạng Internet.
– Tư vấn cho học viên cách giải quyết các tình huống thực tế tại doanh nghiệp về Thuế, Kế toán, Tài chính.

2. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học thực hành kế toán thực tế, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp chứng chỉ thực hành kế toán thực tế của Trường ĐH Kinh Tế.

3. Thủ tục nhập học:
– Phiếu điền thông tin nhập học.
– 2 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh)

4. Phương thức đăng ký:
Đăng ký tại các cơ sở của Trung Tâm.

5. Liên Hệ: 08 2214 2838

Leave a Comment