Kế toán thuế doanh nghiệp

Khóa học kế toán và khai báo thuế cho doanh nghiệp

Rất nhiều doanh nghiệp cần 1 kế toán phải biết khai báo thuế, vì đây là phần nhà nước trực tiếp quản lý, kiểm tra và có thời gian quy định hoàn thành. Kế toán thuế là phần công việc quan trọng và khó nhất trong bất kỳ một doanh nghiệp nào. Nhân sự kế toán thuế đỏi hỏi phải nắm chắc và biết cách vận dụng triệt để cả luật kế toán và luật thuế hiện hành.

kế toán thuế

Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Hiểu được các kiến thức mới nhất về các luật thuế. Hơn nữa luật thuế lại liên tục thay đổi, chính sách nhiều và không phổ biến rõ ràng. Nếu không kịp thời nắm bắt sẽ rất dễ mắc sai phạm mà không hay biết, làm thất thoát cho doanh nghiệp.

1. Nội Dung Khóa Học
– Kế toán đại cương: Chứng từ kế toán và kiểm kê, Sổ kế toán và hình thức kế toán. Bản chất,đối tượng, chức năng và phương pháp hạch toán kế toán, Tổng hợp và cân đối kế toán, Đánh giá các đối tượng kế toán.

– Kế toán tài chính doanh nghiệp: Tổng quan về kế toán và tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, Kế toán tài sản cố định, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế. Kế toán thuế, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận. Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa và chi phí hoạt động. Kế toán nguyên liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

– Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính.

– Khai báo thuế: Học viên được học trên bộ chứng từ thực. Giới thiệu các luật thuế trong doanh nghiệp Hướng dẫn lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân

2. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học kế toán doanh nghiệp, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp chứng chỉ kế toán doanh nghiệp của trường ĐH Kinh Tế.

3. Thủ tục nhập học:
– Phiếu điền thông tin nhập học.
– 2 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh)

4. Phương thức đăng ký:
Đăng ký tại các cơ sở của Trung Tâm.

5. Liên Hệ: 08 2214 2838

Leave a Comment