Học thực hành kế toán như thế nào là hiệu quả?

Kế toán là một nghề phổ biết trên thế giới và cả ở nước ta vì đây là nghề có tính ổn định và có mức thu nhập cao để bạn có thể đáp ứng cuộc sống của mình, nên đây là nghề được nhiều người lưa chọn học. Nhưng một thực tế cho thấy có nhiều khó khăn mà sinh viên kế toán mới ra trường phải đối mặt là rất nhiều, một phần do lượng sinh viên theo học rất đông và nhiều trường đào tạo kế toán không đúng chất lượng nên sinh viên ra trường tuy có kiến thức như không biết làm sao để áp dụng kiến thức mình có vào công việc. Trước vấn đề đó Trung tâm TVĐT Kinh Tế Toàn Cầu sẽ giúp bạn có thêm kiến thức thực hành và truyền đạt cho bạn phương pháp áp dụng kiến thức đã học từ nhà trường vào công việc của mình. Chỉ trong thời gian học 2 tháng tại trung tâm khóa học kế toán thực hành sẽ giúp bạn làm được những điều trên.

1. Mục đích chính của khóa học kế toán thực hành
– Khóa học mang tính hiệu quả cao, áp dụng thực tế học viên được thực hành trực tiếp trên chứng từ sống của doanh nghiệp và làm mọi công tác trên phần mềm kế toán. Thoạt nhìn, nó có vẻ là tất cả các bộ tài khoản sẽ được sản xuất theo cùng một cách như tất cả họ đều thỏa thuận với các yếu tố tương tự về thu nhập và chi phí. Trong thực tế, có rất nhiều biến thể tiềm năng bởi vì tài sản có xu hướng phức tạp. Đặc biệt, kế toán thường có đưa ra giả định hay đánh giá về giá trị của một tài sản được tổ chức bởi một công ty. Vì thế học kế toán thực hành sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề này.

2. Kế toán thực hành tại trung tâm hiệu quả như thế nào?
– Phần mềm kế toán được thiết kế theo hình thức thực hành kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức thực hành kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay.
– Căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán.
–  Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc Nhật ký- Sổ Cái…) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.
–  Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các thao tác khoá sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy.
–  Thực hiện các thao tác để in báo cáo tài chính theo quy định. Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay.

3. Những vị trí bạn có thể làm khi học kế toán
– Tại doanh nghiệp:
Chuyên viên kế toán, chuyên gia lập và phân tích kế hoạch tài chính, kiểm toán nội bộ, kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, giám đốc tài chính/ CFO; tại các cơ quan quản lý nhà nước: Quản lý tài chính các dự án, chuyên viên kế toán, chuyên gia lập và phân tích kế hoạch tài chính, kiểm toán Nhà nước, thanh tra kinh tế.
Tại các công ty Kế toán, Kiểm toán: chuyên gia kế toán, kiểm toán, chuyên gia phân tích tài chính, chuyên gia tư vấn kế toán, chuyên gia tư vấn thuế, chuyên gia tư vấn ngân hàng – tín dụng;- Tại các tổ chức xã hội: Kiểm soát tài chính, chuyên gia lập và phân tích kế hoạch tài chính, chuyên gia quản lý quỹ, chuyên viên kế toán.

Leave a Comment